Z usług niszczenia nośników danych  – niezależnie czy dotyczy to utylizacji dokumentów papierowych, czy niszczenia, a tym samym pozbycia się informacji zapisanych na różnego typu nośnikach danych – korzystają przede wszystkim przedsiębiorstwa i instytucje. Wynika to ze specyfiki ich pracy oraz ilości dokumentów, informacji wrażliwych generowanych w ramach normalnej działalności jednostki. Rzadziej z usług firm wyspecjalizowanych w utylizacji dokumentów korzystają osoby prywatne.

Przygotowanie dokumentów do utylizacji

Świadczenie usług związanych z niszczeniem i utylizacją dokumentów wiąże się z odpowiednim przygotowaniem dokumentów do utylizacji, a wcześniej do załadunku i transportu. Firmy oferujące wyżej wymienione usługi przyjmują różne schematy postępowania. Podczas gdy jedne zobowiązują się do odbioru dokumentów do niszczenia od Klienta, inne zalecają transport dokumentów we własnym zakresie.

Niezależnie od tego czy transport nośników danych zawierających informacje wrażliwe realizowany jest przez zleceniobiorcę (podmiot przetwarzający dane) czy też jednostkę oddającą nośniki danych do zniszczenia (administratora danych) należy pamiętać o ich odpowiednim zabezpieczeniu przed dostępem osób niepowołanych. Dlatego też oferujemy Państwu odbiór  nośników danych, które transportowane są w pojemnikach zabezpieczonych plombą, z których każda oznaczona jest indywidualnym numerem identyfikacyjnym.

ECO-DOC: Przygotujemy dokumenty do niszczenia za Ciebie

Jak wynika z naszego doświadczenia sposób przygotowania dokumentów do odbioru zależy przede wszystkim od tego jak dużo czasu swojego oraz swoich pracowników jesteście Państwo w stanie temu procesowi poświęcić.
W związku z powyższym firma nasza może od Państwa odebrać zarówno dokumenty:

  • – przesegregowane czyli wyciągnięte z segregatorów, koszulek jak i takie, które wymagają przygotowania do niszczenia,
  • – dokumenty mogą znajdować się w kartonach, workach lub być ułożone luzem,
  • – jeżeli dokumenty znajdują się na regałach, a Państwo nie mają czasu na ich przygotowanie do załadunku uczynią to nasi pracownicy.

W celu ułatwienia Państwu przygotowania dokumentów do odbioru firma nasza może podstawić Państwu – w zależności od ilości dokumentów:

  • – pojemniki o pojemności 1100l lub 240l,
  • – worki
  • – kartony