Etapy przebiegu usługi - ECO-DOC

Strona główna > Oferta > Etapy przebiegu usługi

Proces świadczenia usługi niszczenia dokumentów:

 1. Bezpłatna wycena, dostosowana do indywidulany potrzeb klienta w ciągu 12h.
 2. Zlecenie usługi niszczenia dokumentów lub innych nośników danych.
 3. Umówienie terminu odbioru dokumentów przeznaczonych do zniszczenia - czas realizacji najdalej 5 dni od momentu otrzymania zlecenia ( zlecenie pisemne lub telefoniczne )
 4. Dojazd do klienta lub opcjonalnie dostarczenie dokumentów przeznaczonych do zniszczenia do siedziby naszej firmy przez zleceniodawcę.
 5. Załadunek dokumentów przeznaczonych do zniszczenia oraz przekazanie klientowi protokołu zdawczo - odbiorczego.
 6. plombowanie auta lub pojemników.
 7. Transport dokumentów przeznaczonych do zniszczenia samochodem wyposażonym w system nawigacji GPS do instalacji niszczącej gdzie Twoje dokumenty zostaną:

  - rozładowane
  - zważone
  - zniszczone

  A wszystko to odbywać się będzie w monitorowanym, zabezpieczonym pomieszczeniu.

 8. Wystawienie certyfikatu zniszczenia, który zostanie Państwu dostarczony wraz z fv vat.