Rozporządzenie o ochronie danych osobowych ( w skrócie RODO ) z dnia 25 maja 2018 roku wprowadziło w życie szereg obostrzeń dotyczących przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z wymogami zapisów RODO za bezpieczeństwo danych zawartych na nośnikach danych ( dokumenty papierowe, nośniki optyczne, magnetyczne ) odpowiada ich Administrator czyli podmiot gromadzący dane. Po upływie określonego czasu Administrator zobowiązany jest zniszczyć dokumenty zawierające wrażliwe dane w odpowiedni sposób. W naszym kraju w tym celu przyjęto obostrzenia wprowadzone przez normę DIN 66399, która określa klasy tajności danych zawartych w dokumentach, wielkość ścinka powstałego podczas procesu niszczenia dokumentów.

Wszystko to nakłada na Administratora danych szereg obowiązków, które firma nasza przejmie od Państwa gwarantując odbiór i niszczenie dokumentów w zgodzie z przepisami RODO oraz zgodnie z normą DIN 66399

W celu zapewnienia swoim klientom poczucia bezpieczeństwa przed przystąpieniem do realizacji zlecenia podpiszemy z Państwem umowę powierzenia danych osobowych, która daje Państwu pewność, iż powierzyliście swoje dokumenty profesjonalistom. Natomiast w dniu odbioru przekażemy protokół zdawczo-odbiorczy, który potwierdza, iż od tego momentu to my jesteśmy odpowiedzialni za dane zawarte w przekazanych nam dokumentach.

Dokumenty przez nas odbierane niszczone są na bieżąco, co potwierdzamy Certyfikatem zniszczenia wystawianym po przeprowadzeniu procesu zniszczenia.

Certyfikat zawiera dane dotyczące min. dnia odbioru, miejsca z którego dokumenty zostały odebrane, ilości odebranych dokumentów oraz nr protokołu na podstawie którego dokumenty od Państwa odebraliśmy.