Umowa powierzenia danych - ECO-DOC

Strona główna > Oferta > Umowa powierzenia danych

Za dane zawarte w dokumentach, które nam Państwo powierzają przyjmujemy pełną odpowiedzialność.

Już w momencie ich odbioru potwierdzamy to, przekazując Państwu protokół zdawczo-odbiorczy.

Jeżeli wyrazicie Państwo takie życzenie, przed przystąpieniem do realizacji zlecenia, w celu zwiększenia Państwa poczucia bezpieczeństwa podpisujemy umowę powierzenia danych osobowych, która daje Państwu gwarancje, iż cały proces odbioru i niszczenia dokumentów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (RODO ).

Wszelkiego rodzaju nośniki danych ( dokumenty papierowe, nośniki elektromagnetyczne ) odbieramy i transportujemy gwarantując zachowanie poufności danych w nich zawartych poprzez stosowanie procedur bezpieczeństwa zgodnych z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o ochronie informacji niejawnych.

Niszczenie odebranych od Państwa dokumentów odbywa się na profesjonalnych, przemysłowych niszczarkach, zgodnie z obowiązującą normą DIN 66399, klasa ochrony 2.

Poziom bezpieczeństwa stosowanych niszczarek to P-4 co pozwala nam na odbiór i niszczenie nośników danych zawierających dane szczególnie chronione i poufne w tym także dokumenty zawierające dane osobowe , które podlegają szczególnej ochronie ( listy płac, bilanse, dane/akta osobowe, umowy handlowe, oferty, umowy o pracę, dokumentacja medyczna, podatkowa )