Z usług niszczenia nośników danych  – niezależnie czy dotyczy to utylizacji dokumentów papierowych, czy niszczenia, a tym samym pozbycia się informacji zapisanych na różnego typu nośnikach danych – korzystają przede wszystkim przedsiębiorstwa i instytucje. Wynika to ze specyfiki ich pracy oraz ilości dokumentów, informacji wrażliwych generowanych w ramach normalnej działalności […]